Franchising

Hitta all information som krävs för att bli en lyckad franchisetagare: Vad innebär franchising? Hur kommer man igång? Och vilka möjligheter finns det att skaffa lån till franchise?

Infobanken

Franchise i Skandinavien

På FranchiseNet.net finns information om franchiseföretag som söker franchisetagare som vill starta eget genom franchising. För franchisegivare finns det information om hur företaget kan utvecklas genom franchising.

information om franchising

Opartisk infobank som primärt vänder sig till dig som är intresserad av att starta en egen verksamhet genom franchising.

Bli franchisetagare

Att bli franchisetagare innebär en möjlighet att starta en verksamhet med ett redan inarbetat och beprövat affärskoncept. Det gör det möjligt att komma igång snabbare med verksamheten och det blir som franchisetagare möjligt att få del av konkurrensfördelar som annars endast är tillgängliga för större företag exempelvis bättre inköpspriser, exklusiva marknadsföringskanaler samt tillgång till kompetens, kunskap och ett nätverk av andra franchisetagare.

Även om franchising i sig inte är en företagsform, måste du som franchisetagare driva denna verksamhet genom ett registrerat företag och löpande redovisa bokföring och skatter. I teorin är det möjligt att franchisa som enskilda firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, men franchiseavtalet reglerar vilken typ av företagsform som får användas och oftast förkommer kravet att franchisetagaren startar bolag i en företagsform som är en juridisk person.

Det är viktigt att känna till att du i egenskap av franchisetagare ofta är hårt bunden av det avtal som ingås med franchisegivare. Du kommer inte ha samma möjligheter som en vanlig företagare att marknadsföra eller prissätta dina varor som du vill.  • Tänk på att din privata försäkring inte omfattar din franchiseverksamhet, därför bör du teckna en separat företagsförsäkring.


Franchiseavtal

Som franchisetagare är det viktigt att vara uppmärksam på avtalsvillkoren, Det finns nämligen inga standardavtal för franchising och inte heller några specifika lagar som reglerar just franchiseavtal. Sätt dig in i vilka rättigheter och skyldigheter du har som franchisetagare, innan du skriver på avtalet! Vår rekommendation är att även låta en jurist se över kontraktet.Som blivande franchisetagare kan det också vara bra att jämföra beräknade intäkter och kostnader som franchisetagare, och beräknade intäkter och kostnader som vanlig fristående företagare. Detta för att få en rimlig uppfattning om verksamheten verkligen kan ge den vinst som behövs och för att bedöma om avtalet är utformat på ett rimligt vis.


Finansiera olika typer av franchising

Det finns i huvudsak tre varianterna av franchising ”Product Distribution Franchising”, ”Trade Name Franchising” samt ”Business Format Franchising”, oavsett vilken sorts franchise företag du väljer att driva kommer det att krävas kapital inte minst i uppstartsfasen. Som franchisetagare betalar du för rätten att använda franchisegivarens affärskoncept. Det vanligaste är att du dels betalar ett fast belopp i samband med att verksamheten startas, och dels betalar in belopp löpande som baseras på periodens försäljning. De löpande beloppen kan till exempel gälla franchisegivarens kostnader för service och gemensam marknadsföring.Att skaffa finansering till franchising fungerar på samma vis som när vilken annan egenföretagare som helst söker kapital till sin verksamhet. Här är några vanliga finansieringslösningar som uppstarts-/nystartade småföretagare brukar använda sig av.

  1. Sparkapital - Den som spar han har, bäst är alltid att utnyttja redan insparat kapital om man tänkt starta upp en egen verksamhet.  2. Banklån - Det mest självklara alternativet kan det tyckas, men eftersom bankerna oftast inte är villiga att låna ut pengar till nya och oprövade företag bör du som franchisetagare inte utgå från att du kommer kunna få ett banklån direkt. För att förbättra dina möjligehter att få låneansökan beviljad, bör du lägga extra mycket tid på din affärsplan, kalkyler, företagspresentation med mera. Bankerna är kräsna när de beslutar om vilka företagskunder som skall få lån eller ej.  3. Företagslån - Givetvis är banklån även en sorts företagslån, men det finns även en mängd lån för småföretag som inte kräver någon annan säkerhet än att firmatecknaren går i personlig borgen för skuldebrevet. Även nya bolag kan få denna typ av lån, men det negativa är att räntorna generellt ligger på högre nivåer än storbankernas företagsräntor.  4. Crowdfunding - Att söka finansering genom gräsrotsfinansiering har blivit allt vanligare bland författare och frilansare, däremot är konceptet fortfarande i sin vagga när det gäller finansiering av franchiseföretag.  5. Franchisa tillsammans - Det är dyrt och svårt att starta och bygga upp ett eget franchiseföretag, genom att gå ihop med en vän eller familjemedlem kan kostnaderna delas på två likaså arbetsbördan. Väljer du att köra tillsammans med någon annan är det emellertid viktigt att redan tidigt fördela ansvaret och kalkylera/budgetera för vilka inkomster som krävs för att ni skall kunna försörja er långsiktigt på verksamheten.